sprawdź nas na:
TEL: 601-249-161 dodaj do ulubionych:

Kurs energetyczny

Kurs przygotowuje do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją, dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe (np. Kierowników zmian na stacjach paliw, instalatorów instalacji gazowych). W trakcie kursu uczestnik może uzyskać dwa typy uprawnień energetycznych w zakresie: eksploatacji, dozoru


Po ukończonym szkoleniu i pozytywnie zdanym egzaminie przed komisją Stowarzyszenia Elektryków Polskich uczestnik szkolenia otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne (uprawnienia energetyczne) ważne 5 lat od daty wystawienia. Kurs kończy się egzaminem i wydaniem świadectwa kwalifikacyjnym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 28.04.2003r. (Dz.U.nr80,poz.828)


Czytaj wiecej...
Zwiń...
Grupa I Elektryczna -Rodzaj uprawnień

1. Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci energetycznej
2. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV
3. Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV
4. Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
5. Urządzenia elektrotermiczne
6. Urządzenia do elektrolizy
7. Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
8. Elektryczna sieć trakcyjna
9. Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
10. Aparatura kontrolno - pomiarowa

Grupa II Ciepłownicza -Rodzaj uprawnień

1. Kotły parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
2. Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi
o przesyłce ciepła powyżej 50 kW
3. Turbiny parowe oraz wodne o mocy od 50 kW
4. Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody powyżej 50kW
5. Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50kW
6. Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50kW
7. Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
8. Urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw o pojemności ponad 100 Mg
9. Piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW
10. Aparatura kontrolno - pomiarowa

Grupa III Gazowa -Rodzaj uprawnień:

1. Urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
2. Urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych
3. Urządzenia do magazynowania paliw gazowych
4. Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu do 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe)
5. Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa
6. Urządzenia, instalacje gazowe o ciśnieniu do 5 kPa
7. Urządzenia, instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
8. Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
9. Turbiny gazowe
10. Aparatura kontrolno - pomiarowa


Oraganizujemy kursy na obsługi, konserwacji,dozoru i eksploatacji  urządzeń techniczych,  transportu bliskiego oraz urządzeń energetycznych

Nasza firma działa od 2006 r. na terenie całego kraju, do tej pory przeszkoliliśmy ponad 10 tyś. osób w całym kraju.

Nasz ośrodek szkoleniowy posiada wszystkie certyfikaty oraz programy zatwierdzone
przez Urząd Dozoru Technicznego,Transportowy Dozór ...

Do tej pory prowadziliśmy projekty dotyczące szkoleń zawodowych z naszej oferty współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej środków, z budrzetu państwa, jak i osób prywatnych.

Realizacje projektów jako liderzy m.in.

„ Nowa Szansa- woj. małopolskie” ,

„ Dźwignąć karierę-woj. Małopolskie”,

„ Dź...

IMAGINE HOUSE Centrum Szkolenia
Zawodowego Paweł Ptak
ul. Kolorowa 22, 33-113 Zgłobice
TEL: 14/ 674 10 19, 14/ 627 73 52,
510 054 372, 601 249 161
centrumszkolenia@gmail.com

004 Newsletter
23
Lutego
Piątek
 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pt
 • Sb
 • 01
 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
002 Nasi partnerzy
partnerzy partnerzy partnerzy partnerzy partnerzy partnerzy